Vi trenger hjelp i arbeidet med nødvergeparagrafen

2.12.08

I disse dager ligger det et forslag til endring av viltloven og rovviltforskriften, noe som blant annet omfatter nødverge for hund. Saken har vært på høring og ligger å til endelig avgjørelse i Miljøverndepartementet. Dette er en sak av stor betydning for den som driver jakt med hund. Dessverre er høringsbrevet fra Miljøverndepartementet ikke særlig lystelig lesing for oss. Der anbefales det ikke at det åpnes for å utvide nødvergeretten til også å omfatte hund, ikke engang under direkte angrep fra rovvilt.

Vedlagt følger høringssvar og kronikk fra leder i NJFF Torstein Moland   Last ned PDF dokumentet: