Klubblokaler med uteområde
12.11.08

På vegne av styret i TFK vil jeg informere om at vi i styret besluttet å si opp leieavtalen med MCE på Skattøra, med opphør 1.november i år. Nøklene er levert tilbake og oppgjør med MCE er i orden.
 


Årsaken til at vi valgte å si opp leiekontrakten, var at vi fikk mange negative kommentarer på lokaler og uteområder fra våre medlemmer. Selv innså vi at vi delte syn med flere av våre medlemmer og så at det var sterk nedgang i bruk av lokaler og uteområder. Ved liten aktivitet siste år, ble konklusjonen at vi betalte leie for ett lokale vi knapt brukte og uteområdet ble bare mindre og mindre egnet til å trene på. Selv om det ikke er rett plass å spare penger på, så er vi i styret villig til å leie og betale for ett mer egnet lokale med uteområde. Vi har vært i kontakt med flere utleiere, men uten hell. Vi arbeider fortsatt med saken og har ikke tenkt å gi opp med det første. Men vi i styret er ett begrenset antall medlemmer, så vi håper at kanskje noen av klubbens øvrige medlemmer kan bistå med hjelp til å finne egnede lokaler med uteområde til trening av hund. Tilbakemeldinger med tips om egnet sted, mottas med stor takk! 

Katrine Johannessen
Leder TFK