Det innkalles til Årsmøte i TFK Onsdag  2/4 kl 18.00 hos X-Partner Nord sine lokaler i Kløvervegen 18 vandresen

Det vil kun være en sak på agendaen, og det er valg av nytt styre. 
Andre saker som er aktuelt  for årsmøtet, bla Budsjett,  handlingsplan  osv

vil vi måtte komme tilbake til på ett senere tidspunkt. 

Vi håper at det er forståelse for dette.

Det vil bli enkel servering.

 

Nestleder for TFK

Roger Tømmerholen