Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb avholdes 01.03.2011

GRH/OI 13.01.11

Innkalling til årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb
 
Dato:  Tirsdag 01.03. 2011     kl. 19.00
Sted:   Burgerman Workinntunet (loftet)
 
 
 
Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet,
det vil si innen 31.01.2011.
     
Valgkomiteen vil nå begynne arbeidet med og finne aktuelle kandidater til de enkelte
verv i Tromsø Fuglehundklubb.
Kan du tenke deg et verv i klubben, eller har du forslag til en eller flere kandidater hører vi gjerne fra deg!

Forslag til kandidater til tillitsverv i klubben skal være valgkomiteen i hende senest 25.01.2011

Styret har bestått av følgende personer i 2010, med anførsel om de er på valg eller ikke:
 
Leder              : Geir Roger Hagenes             ikke på valg                      
Kasserer          : Kristian Prytz                       på valg
Sekretær         : Svein Erik Holsbø                 ikke på valg
Styremedlem   : Roger Tømmerholen           ikke på valg
Styremedlem   : Tone Kanestrøm                 på valg
Varamedlem     : Oddmar Isaksen                 på valg
 
Forslag til kandidater sendes til leder av valgkomiteen:
 
Leder             : Per Anton Berg       
Medlem          : Esben Eliassen         
Medlem          : Eirik M. Olsen           
 
 
Vi gjør oppmerksom på at det ikke er anledning til å komme med benkeforslag på årsmøtet.
Skal det stemmes over flere kandidater, må valgkomiteen ha forslag på aktuelle kandidater
senest fem uker før årsmøtet, det vil si innen 25.01.2011
 

Joomlas feilsøkingskonsoll

Økt

Profileringinformasjon

Minneforbruk

Database-spørringer