Årsmøte i Tromsø Fuglehundklubb tirsdag 17. mars 2009 06.01.09

Senest tre uker før møtet d.v.s. 24. februar sendes innkalling med klokkeslett og sted, samt følgende :