Årsmøte  i Tromsø Fuglehundklubb ble avholdt 24. februar 2015

Sted:   X-Partner Nord AS, Kløvervegen 18 
Dato:   Tirsdag 24. februar
Kl.:      18.00  

Ingen saker var kommet inn, noen nye folk inn i styre og utvalg.
TFK kan vise til meget god økonomi og leder Wiggo Ditlefsen takker vår kasserer Elin Berglund for stein kontroll på regnskapet, noe som revisorene også påpeket.

TFK styre:
Leder: Wiggo A. Ditlefsen
Nestleder: Rune Strandskog
Kasserer/Styremedlem: Elin Berglund
Styremedlemmer: Gunnstein Bakland og Kurt Landau
Varamedlem: Jenny Richardsen.


Mvh
Styret i TFK