På grunn av smittesituasjonen avholdes årsmøtet i TFK i år på Teams tirsdag 27. april kl 19:00.

 

De som vil delta på møtet gir beskjed innen torsdag 22. april til nestleder Trond Bakkehaug på e-post : 

Dere får da tilsendt en link på e-post fra Trond som skal benyttes for å delta på møtet, samt en enkel bruksanvisning.

 

Saksliste :

 

- Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Oppnevne møteleder

- Velge referent

- Velge tellekorps

- Velge 2 representanter til å underskrive protokollen

- Årsberetning

- Regnskap med revisors beretning

- Budsjett for neste år

- Kontingent for neste år

- Valg av styreleder for 1 år.

- Valg av nestleder for 1 år

- Valg av styremedlemmer for 1 og 2 år

- Valg av varamedlem for 1 år

- Valg av medlemmer til klubbens utvalg

-Valg av revisor med vararevisor for 2 år

- Velg av valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år, samt vararepresentant for 1 år

 

Sakspapirer blir sendt på e-post til medlemmene.

 

Alle medlemmer ønskes velkommen.