Tromsø Fuglehundklubb ønsker velkommen til årets siste høyfjellsprøve i Troms og Finnmark som går på Ringvassøya ca 7 mil fra Tromsø sentrum.

Det er oppmøte begge dager kl 09:00 på parkeringsplassen på Grønnliskaret like før Sportellet. Se vedlagt bilde og kart / kjørerute fra Tromsø sentrum. 

VK-partiet på lørdag går direkte ut i terrenget fra parkeringsplassen etter opprop, mens UK / AK partiet kjører noen kilometer, og opp på fjellet ved Sollia. Det er opprop samme plass på søndag, og vi har et ekstra terreng disponibelt i tillegg til terrengene som benyttes på lørdag.

 

Det tar litt over en tiime ( ca 1:15 ) å kjøre fra Tromsø sentrum og til møteplassen.

 

NB ! Det er opplyst fra reineier at det er rein i alle terrengene. Fører av hund har ansvar for at hunden ikke jager rein.

 

Covid 19 : TFK følger til enhver tid gjeldende smittevernregler og minner om følgende : 

Deltakere som viser tegn til sykdom skal IKKE delta. Det skal ikke håndhilses eller klemmes. Det skal holdes minst en meters avstand, også ute i terrenget. Alle skal holde god håndhygiene - ta med håndsprit til eget bruk. Deltakere som stiller flere hunder må selv på forhånd avtale handling av hunder. Det stilles krav til desinfisering av hender og leiebånd før avlevering. Ifg. FKF skal  det avtales med en person om handling, denne må følge med utover dagen, selv om vedkommende er slått ut. Deltaker som trenger skyss ut i terrenget må avtale dette på forhånd. Dommerne har ansvar for revolvere og skyter i fuglesituasjon. 

 

Dommere og arrangør har suverenitet i forhold til å bortvise deltakere som ikke overholdet smittevernreglene !

 

Husk å ta med registreringsbevis, vaksinisasjonsattest og bufebevis. VK-deltakere må selv medbring apportrype.

 

Trekking av hund. Gi snarest mulig beskjed om du må trekke hunden din, eller av andre årsaker ikke møter.

For refusjon av startgebyr benyttes skjema fra FKF https://www.fuglehundklubbenesforbund.no/ Egenerklæring Løpetid Jaktprøver, eller lege / veterinærattest ved skade på fører eller hund.

 

Foto : Ta gjerne bilder fra partiene og premierte hunder med fører, og send disse til Trond Bakkehaug på e-post :  eller til mobil 928 62 500.

 

Det blir premieutdeling ved dagens slutt når vi kommer tilbake til bilene. Diplom ettersendes.

 

Partilister og ventelister følger. Det gjøres oppmerksom at endringer på partilistene kan skje frem til oppmøte kl 09:00 begge dager. Det vil bli gitt fortløpende beskjed til de som står på venteliste dersom det blir ledig plass.

 

Prøveleder Per-Anton Berg kan kontaktes på e-post :  eller tlf. 900 42 000.

 

Vi ønsker alle vel møtt !

 

 

 

Kjørerute fra Tromsø sentrum og til oppmøteplassen.

 

 

 

Oppmøteplassen på Grønnliskaret kl 09:00 begge dager.

Partiliste: https://drive.google.com/file/d/1zG0AWefJlNPZQ7ezlwGCUAnwUWZV7t8g/view?usp=sharing

 

Venteliste: https://drive.google.com/file/d/1Vm2jOIGb5UsdomuD1RqTxITPExJQUNp4/view?usp=sharing