VK er trukket på nytt på grunn av at noen hunder er trukket, og nye er kommet til.

files/1_50-19010_Partilister.pdf