TFK Tromsøprøven 25.08.12

HH 25.08.12

Foreløpig premieliste Tromsøprøven dag I:

VK
1.pr VK IS Irskesjøens Ponto e/f Karl Hartviksen.
1.pr VK ES Kvernmolias Perle e/f Stig Kvernmo
2.pr VK ES Tøttadalens Quatro e/f Stig Kvernmo         
2.pr VK P Ørntuas C Aiko e/Stian Henriksen f/Ronny Hartviksen
3.pr VK P Skipsfjordhønass Funny e/f Wiggo Ditlefsen

AK
1.pr AK ES Ringvassøyas Achilles e/f Øystein Nylund
1.pr AK P Jimsrypas Loke e/f Per Olaf Theodorsen
2.pr AK GS Stegjefjellets Targa II e/f Maja Kolsum
2.pr AK B Tromsørypas Appo Apportør e/f Jan-Åge Harjo
2.pr AK P Ørntuas G Lady Gaia Javapoint e/f Tommy Samuelsberg
2.pr AK P Buddy Av Norehund e/f Esben Eliassen
2.pr AK P Villmyrbæckens Cesar e/f Arthur Abelsen
3.pr AK SV Reisajentas A Reise e/f Magnhild Reiertsen

UK
1.pr UK P Karacanis La Chasse e/f John Fredrik Ruud
1.pr UK P Ørntuas H Tai-Pan e/f Knut Augustinussen
2.pr UK KV Itzas Heidi e/f Anne Maj Krog
2.pr UK P Eidemilas Lord e/f Jim Theodorsen
2.pr UK P Tinka av Vor-Point e/f Jim Møllnes
2.pr UK P Ørntuas H Mille e/f Lise Nordås
2.pr UK GS Krabbenesmyras B-Taiga e/f Roger Tømmerholen
2.pr UK IS Blålappens Alfred e/f Rune Bendiksen
3.pr UK SV Gallokåsens L Bengel e/f Leif Arne Zakariassen 

Trykk Les Mer for detaljer fra dagens prøve

Velkommen til TFK's "Live Blogg" som vi oppdaterer med jevne mellomrom gjennom dagen!

 

Oppropet er nå gjennomført og deltagerne er på tur ut til terrengene. Vi håper å få inn de første rapportene rundt halv elleve.. 

10.35: Ak Nordkjosdalen: Karancis Eira og Pimens Barack utgår dessverre begge etter få minutter i første slipp grunnet støkk.

10.40:I ak partiet i Nordkjosdalen kom dagens første premie, 2.pr ak til Ørntuas G Lady Gaia Javapoint og eier/ fører Tommy Samuelsberg- Gratulerer!

10.45: Vk Larseng 1: etter tre slipp er det ikke observert fugl, alle hunder med videre.

Wiggo og Funny10.50: Vk Larseng 1: Skipsfjordhønas Funny har et fuglearbeid med reis, og en støkk i utredning!

11.00: Fra uk/ak partiet på Gamnes rapporterer John Sverre om mye fugl. Eidemilas Lord har to fuglearbeid uten reis.

11.15: Vk Larseng 2: Etter seks slipp er det kun observert fugl i et slipp, ingen premierbare situasjoner, Pimens Aron og Jippi 1 og 2 på søk

11.20: Vk Larseng 1: Kvernmolias Perle har overtatt føringen med et fuglearbeid med reis + en presisjon.

Lunsj på Gamnes11.25: Uk/ak Gamnes: Ørntuas H Tai-Pan har et fuglearbeid med reis. 

12.05: Vk Larseng 2: Terje rapporterer om et komplett fuglearbeid på Ørntuas C Aiko.

12.45: Uk/ak Brensholmen: etter tredje slipp i andre runde har partiet støkket en fugl, dette er den eneste de har sett i dag ifølge Torfinn Hammari.

 

 

 13.05: De fleste partiene har nå avviklet lunsj i finværet!

Stig og Perle13.10: Vk larseng 1: ingen endringer, Perle foran Funny.

13.15: Vk larseng 2: korrigering ift Aikos fuglearbeid- fikk ikke godkjent reis, leder altså med et fuglearbeid uten reis.

14.15: Fra Brennsholmen melder Torfinn om fuglearbeid uten reis på Ørntuas H Mille.

14.20: Vk Larseng 2: Fuglearbeid u. reis på Irskesjøen`s Ponto. Pimens aron, som ledet på søk tidligere har dessverre gått ut.

 

Maja og Targa14.45: Vi kan gratulere Maja Kolsum med 2. AK etter to fuglearbeid på hennes Stegfjellet's Targa II.

14.45: Lars Kvaal rapporterer samtidig om at Ringvassøyas Achilles har et fuglearbeid med og ett uten reis i Nordkjosdalen.

 

 

 

 

15.10: Vk Larseng 2 er ferdig, og følgende ekvipasjer er klare for finale:

             1. vk IS Irskesjøens Ponto- Karl Hartviksen.

              2.vk  P Ørntuas C Aiko-  eier Stian Henriksen, fører Ronny Hartviksen.

              Til finale på søk: B Bekkaurens Pia, SV Hovdmyra's Sway, P Vestfjorddalens Tøtta, P Dansk Dynasty Elka

               Gratulere alle sammen!

 

KV Itzas Heidi 2.pr UK15.30: Fra gamnes har vi fått følgende imponerende premieliste fra John Sverre, seks av ni hunder er premiert:

              2.uk KV Itza's Heidi- Anne Maj Krog.

              2. uk P  Eidemila's Lord- Jim Theodorsen.

              2.uk  P  Tinka av vor-point- Jim Møllnes.

              1. uk P  Ørntuas H Tai-Pan- Knut Augustinussen.

               2. ak B Tromsørypas Appo Apportør- Jan-Åge Harjo.

              1. ak P Jimsrypa's Loke- Per Theodorsen.

 

                Gratulere med flotte premier!

premiehunder16.30: vk Larseng 1: Premieliste

1. vk: Kvernmolia's Perle- fuglearbeid med reis + en presisjon.

2. vk: Tøttadalen's Quatro-  fuglearbeid med reis.

3. vk: Skipsfjordhøna's Funny- fuglearbeid med reis, støkk i utredning, tomstand

Videre til finale på søk:

P JImsrypas Tess Antonætt, P Pellarskogens Kon, ES Mikkelfjellets Racing Charm, GS Klettkovens Shira, ES Lapphaugens Robben, ES Bøifotens Irja, P Ottorinos Bono.

Alt dette ifølge Ole!

Gratulerer!