Rypetelling 2012 DHH/OI 03.08.12

• Avtale om telling med Håkøybotn/Larseng grunneierlag og Tomasjord/Oldervik grunneierlag er på plass.
• Telling starter mandag 6.august, og rodene telles frem til 24. august. Rapporter skal være inne senest 24.august.
• Nytt av året er at hunder som brukes skal være jaktprøvepremiert.

Det er ønskelig at de som teller har med seg GPS. Dette gjelder spesielt Larseng hvor det er flere tilstøtende roder. Dette for å sikre oss mot at samme kull registreres som flere kull.

De som ønsker å delta i tellinga bes kontakte Dag Håvard Hanssen (950 58 411 / ) så snart som mulig. Terreng tildeles fortløpende.

PS! Nå er årets telleruter i all hovedsak fordelt. Det er fortsatt ledig en litt lang rute på Larseng for de som enda ikke har fått noen rute. De som har lyst å gå sammen med andre, kan selv prøve å kontakte de rapportansvarlige for den enkelte rute!

 Oversikt tellelinjer Håkøybotn/Larseng:

Linje nr Rapportansvarlig Andre deltakere
1 Dag Håvard Hanssen  
2 Dag Håvard Hanssen  
3 Dag Håvard Hanssen  
4 Arne Ottem  
5 Arne Ottem  
6 Ole Ingebrigtsen  
7 Ole Ingebrigtsen  
8 Geir Roger Hagenes Svein Anton Andresen
9 Esben Eliassen Geir Arne Johansen
10    
11 Harald Hansen Jim Theodorsen
12 Said Nordin  
13 Esben Eliassen Svein Erik Holsbøe
14 Esben Eliassen Svein Erik Holsbøe
15 Esben Eliassen Svein Erik Holsbøe

 
Oversikt tellelinjer Tomasjord/Snarby:

Linje nr Rapportansvarlig Andre deltakere
1 Harald Hansen  
2 Geir Roger Hagenes Terje Steinsund

 

Over hele landet blir det gjennomført tellinger av rypebestanden. Mange utmarkslag setter opp en baglimit for felling basert på tellingene. Alle hunder som skal være med må ha godkjent aversjonsbevis for sau(bufebevis), og i tillegg bør hundene  være rimelig godt dressert.

Tromsø Fuglehundklubb samarbeider med Håkøybotn/Larseng grunneierlag og Tomasjord/Oldervik grunneierlag hvor vi har en avtale om å telle ryper i løpet av august.

Mvh

Dag Håvard Hanssen