Oppmelding av nye dommerkandidater

GRH/OI 28.10.10

Dommerkandidater på feltsamlingDommerutvalget minner om at fristen for klubber som ønsker å melde opp dommerkandidater for oppstart av dommerutdannelse er 31 oktober 2010.
Oppmelding skal skje til lokalt dommerutvalg.

Rett til og oppnevne dommerkandidater har distriktsklubber, raseklubber og lokale jeger- og fiskeforeninger.

Opplysninger om retningslinjer, krav til kandidater med videre fås ved henvendelse til lokalt dommerutvalg.

Dommerutvalget i Tromsø Fuglehundklubb:

Jan Arild Kingswick  leder  e-post:   tlf. +47 975 15 361

Per-Anton Berg,  medlem e-post:   tlf. +47 900 42 000

Bjørn Morten Bårdvik medlem e-post:

Med vennlig hilsen
Tromsø Fuglehundklubb

lokalt dommerutvalg
Jan Arild Kingswick