Norsk Derby arrangeres 19.–21. september 2014 på Kongsvold. Hovedkvarter Hjerkinn fjellstue.

Kvalitetskravet for å kunne delta i Norsk Derby er: 1. pr UK oppnådd i Norge, Sverige, Finland eller Danmark innen 10. september 2014

Hunden må være yngre enn 24 måneder på prøvens første dag.

Mer informasjon om arrangemang og påmelding finnes HER